User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: ถ้วยรางวัลที่ 3 :: จำนวนทั้งหมด 8 ถ้วย
1
กอล์ฟ
บุคคลชาย Fight B (รองชนะเลิศลำดับที่ 2)
2
เทเบิลเทนนิส
ประเภทอาวุโส 45 ปี ขึ้นไป (ชายคู่)
3
เซปักตะกร้อ
ทีมชาย (ชาย)
4
เซปักตะกร้อ
ทีมชาย (ชาย)
5
แบดมินตัน
ประเภททั่วไป (หญิงคู่)
6
แบดมินตัน
ประเภททั่วไป (คู่ผสม) (ผสม)
7
แชร์บอล
ทีมหญิง (หญิง)
8
เปตอง
ชายคู่ (ชาย) (รอบชิงชนะเลิศ)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok