User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
การแข่งขันกีฬาอาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

อันดับ

 ทอง

 เงิน

 ทองแดง

รวมถ้วย

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

8

6

5

19

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

7

5

8

20

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

7

3

6

16

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

6

5

4

15

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

5

4

8

17

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

3

5

4

12

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

3

2

8

13

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

2

6

7

15

9

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

2

2

2

6

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

1

3

3

7

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

1

2

3

6

12

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

1

0

2

3

รวม

46

43

60

149


ข่าวประกาศ

ประกาศเรื่อง

1.  ขยายเวลาส่งข้อมูลนักกีฬาบุคลากร

วันที่ประกาศ 2 พฤศจิกายน 2558 
   เพื่อให้การดำเนินการจัดการแข่งขันกีฬาบุคลากรมีความครอบคลุมทุกชนิดกีฬา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมาจึงจะขยายเวลาในการส่งข้อมูลนักกีฬาให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2558

 Goto: หน้าแรก ! ย้อนกลับ 1 2


ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬาบุคลากรมหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 48 "ขุนศักรินทร์เกมส์" 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok