User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

อันดับ

 ทอง

 เงิน

 ทองแดง

รวมถ้วย

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

27

19

16

62

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22

17

25

64

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

22

14

29

65

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20

23

25

68

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

17

25

26

68

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16

16

23

55

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

12

11

15

38

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7

12

21

40

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6

4

13

23

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

0

3

16

19

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

0

1

11

12

12

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0

1

2

3

รวม

149

146

222

517

 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok