User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทอง :: จำนวนทั้งหมด 6 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี]
1
เทเบิลเทนนิส
หญิงเดี่ยว
2
เทเบิลเทนนิส
หญิงคู่
3
เปตอง
Shooting (ชาย)
4
เทเบิลเทนนิส
ทีม (หญิง)
5
เปตอง
ทีม (ชาย)
6
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.] (ชาย)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok