User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทอง :: จำนวนทั้งหมด 12 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์]
1
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร(ชาย)
2
กรีฑา
พุ่งแหลน(ชาย)
3
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร(ชาย)
4
เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อทีม (ชาย)
5
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
6
แบดมินตัน
หญิงคู่
7
แบดมินตัน
ทีม (หญิง)
8
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท [น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.] (หญิง)
9
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.] (หญิง)
10
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท [น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.] (ชาย)
11
เทควันโด
รุ่นเฮฟวี่เวท [น้ำหนักมากกว่า 73 กก.] (หญิง)
12
เทควันโด
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.] (ชาย)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok