User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทอง :: จำนวนทั้งหมด 22 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์]
1
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก(ชาย)
2
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 110 เมตร(ชาย)
3
กรีฑา
ขว้างจักร(ชาย)
4
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร(ชาย)
5
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก(หญิง)
6
กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร(ชาย)
7
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class E จังหวะ Waltz] (รอบชิงเหรียญทอง)
8
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class E จังหวะ Quickstep] (รอบชิงเหรียญทอง)
9
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class E จังหวะ Tango] (รอบชิงเหรียญทอง)
10
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิงเดี่ยว
11
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง 2 คน
12
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลเดี่ยว (หญิง)
13
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง 2 คน
14
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท [น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.] (หญิง)
15
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท [น้ำหนักเกิน 46 กก.แต่ไม่เกิน 49 กก.] (ชาย)
16
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท [น้ำหนักเกิน 60 กก.แต่ไม่เกิน 64 กก.] (ชาย)
17
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์ฟลายเวท [น้ำหนักเกิน 45 กก.แต่ไม่เกิน 48 กก.] (หญิง)
18
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท [น้ำหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก.] (หญิง)
19
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.] (หญิง)
20
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท [น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.] (ชาย)
21
เทควันโด
รุ่นพินเวท [น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.] (หญิง)
22
เทควันโด
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.] (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok