User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทองแดง :: จำนวนทั้งหมด 25 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]
1
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร(ชาย)
2
กรีฑา
กระโดดไกล(ชาย)
3
กรีฑา
พุ่งแหลน(ชาย)
4
รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน (ชาย)
5
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร(หญิง)
6
เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อทีม (หญิง)
7
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (หญิง)
8
กรีฑา
วิ่งผลัด 4*100 เมตร(ชาย)
9
แฮนด์บอล
แฮนด์บอล (หญิง)
10
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class E จังหวะ Quickstep] (รอบชิงเหรียญทองแดง)
11
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class D ] (รอบชิงเหรียญทองแดง)
12
ลอนเทนนิส
ประเภท (คู่ผสม)
13
เปตอง
ทีมคู่ (ชาย)
14
เปตอง
ทีมคู่ (หญิง)
15
เปตอง
ทีมคู่ (หญิง)
16
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน
17
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชายเดี่ยว
18
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย 2 คน
19
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย 2 คน
20
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.] (หญิง)
21
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท [น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.] (ชาย)
22
เปตอง
คู่ผสม
23
เทควันโด
รุ่นพินเวท [น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.] (หญิง)
24
เทควันโด
รุ่นเวลเตอร์เวท [น้ำหนักมากกว่า 74 กก. แต่ไม่เกิน 80 กก.] (ชาย)
25
เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok