User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทอง :: จำนวนทั้งหมด 20 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา]
1
กรีฑา
เขย่งก้าวกระโดด(ชาย)
2
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 100 เมตร(หญิง)
3
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
4
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
5
เทเบิลเทนนิส
คู่ผสม
6
ลอนเทนนิส
ประเภท (ทีมหญิง)
7
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class B] (รอบชิงเหรียญทอง)
8
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class B] (รอบชิงเหรียญทอง)
9
เทเบิลเทนนิส
ทีม (ชาย)
10
ลอนเทนนิส
ประเภท (คู่ผสม)
11
ลอนเทนนิส
ประเภท (หญิงคู่)
12
ลอนเทนนิส
ประเภท (หญิงเดี่ยว)
13
หมากกระดาน
หมากล้อม บุคคลหญิงเดี่ยว
14
หมากกระดาน
หมากล้อม บุคคลชาย เดี่ยว
15
หมากกระดาน
หมากล้อม ทีมผสม 2 คน (ผสม)
16
หมากกระดาน
หมากล้อม ทีมผสม 3 คน (ผสม)
17
เทควันโด
รุ่นพินเวท [น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.] (ชาย)
18
เปตอง
ทีม (หญิง)
19
เทควันโด
รุ่นฟลายเวท [น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.] (ชาย)
20
เทควันโด
รุ่นเฟเธอร์เวท [น้ำหนักมากกว่า 53 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.] (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok