User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทอง :: จำนวนทั้งหมด 16 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร]
1
กรีฑา
กระโดดสูง(หญิง)
2
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร(ชาย)
3
กรีฑา
กระโดดสูง(ชาย)
4
กรีฑา
วิ่ง 10,000 เมตร(ชาย)
5
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (ชาย)
6
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class C ] (รอบชิงเหรียญทอง)
7
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class D ] (รอบชิงเหรียญทอง)
8
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class E จังหวะ jive] (รอบชิงเหรียญทอง)
9
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class E จังหวะ Cha Cha Cha] (รอบชิงเหรียญทอง)
10
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class E จังหวะ Rumba] (รอบชิงเหรียญทอง)
11
เปตอง
เดี่ยว (หญิง)
12
ฟุตบอล
ฟุตบอล (ชาย)
13
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวลเตอร์เวท [น้ำหนักเกิน 60 กก. แต่ไม่เกิน 63.5 กก.] (ชาย)
14
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท [น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.] (ชาย)
15
เทควันโด
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.] (หญิง)
16
เทควันโด
รุ่นเวลเตอร์เวท [น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.] (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok