User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทองแดง :: จำนวนทั้งหมด 16 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย]
1
รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน (หญิง)
2
รักบี้ฟุตบอล 7 คน
รักบี้ฟุตบอล 7 คน (ชาย)
3
กรีฑา
ทุ่มน้ำหนัก(หญิง)
4
กรีฑา
วิ่ง 10,000 เมตร(ชาย)
5
กรีฑา
วิ่ง 5,000 เมตร(ชาย)
6
ลอนเทนนิส
ประเภท (หญิงคู่)
7
ลอนเทนนิส
ประเภท (หญิงเดี่ยว)
8
ลอนเทนนิส
ประเภท (หญิงเดี่ยว)
9
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน
10
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท [น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.] (หญิง)
11
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักเกิน 52 กก.แต่ไม่เกิน 56 กก.] (ชาย)
12
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท [น้ำหนักเกิน 64 กก.แต่ไม่เกิน 69 กก.] (ชาย)
13
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเฟเธอร์เวท [น้ำหนักเกิน 54 กก. แต่ไม่เกิน 57 กก.] (ชาย)
14
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.] (ชาย)
15
หมากกระดาน
หมากล้อม ทีมผสม 2 คน (ผสม)
16
เทควันโด
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักมากกว่า 68 กก. แต่ไม่เกิน 74 กก.] (ชาย)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok