User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญเงิน :: จำนวนทั้งหมด 25 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม]
1
กรีฑา
วิ่ง 3,000 เมตร(หญิง)
2
กรีฑา
กระโดดไกล(หญิง)
3
กรีฑา
วิ่งข้ามรั้ว 400 เมตร(ชาย)
4
กรีฑา
วิ่งผลัด 3*800 เมตร(หญิง)
5
กรีฑา
พุ่งแหลน(หญิง)
6
กรีฑา
วิ่งผลัด 4*400 เมตร(หญิง)
7
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (หญิง)
8
แฮนด์บอล
แฮนด์บอล (หญิง)
9
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class E จังหวะ Waltz] (รอบชิงเหรียญเงิน)
10
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class E จังหวะ Quickstep] (รอบชิงเหรียญเงิน)
11
ลีลาส
ประเภทสแตนดาร์ด [Class E จังหวะ Tango] (รอบชิงเหรียญเงิน)
12
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class D] (รอบชิงเหรียญเงิน)
13
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class E จังหวะ jive] (รอบชิงเหรียญเงิน)
14
ลีลาส
ประเภทลาติน อเมริกา [Class E จังหวะ Cha Cha Cha] (รอบชิงเหรียญเงิน)
15
ลอนเทนนิส
ประเภท (ชายคู่)
16
ลอนเทนนิส
ประเภท (ชายเดี่ยว)
17
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน
18
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลหญิงเดี่ยว
19
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง 2 คน
20
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลเดี่ยว (หญิง)
21
หมากกระดาน
หมากล้อม ทีมผสม 3 คน (ผสม)
22
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.] (ชาย)
23
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท [น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.] (ชาย)
24
เปตอง
ทีม (หญิง)
25
เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok