User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทองแดง :: จำนวนทั้งหมด 16 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ]
1
กรีฑา
พุ่งแหลน(หญิง)
2
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร(ชาย)
3
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร(ชาย)
4
กรีฑา
กระโดดสูง(ชาย)
5
กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร(ชาย)
6
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (หญิง)
7
เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อทีม (ชาย)
8
กรีฑา
วิ่งผลัด 4*100 เมตร(หญิง)
9
เปตอง
Shooting (หญิง)
10
แบดมินตัน
ทีม (ชาย)
11
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน
12
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชายเดี่ยว
13
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชายเดี่ยว
14
เปตอง
คู่ผสม
15
เปตอง
ทีม (หญิง)
16
เทควันโด
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักมากกว่า 58 กก. แต่ไม่เกิน 63 กก.] (ชาย)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok