User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทองแดง :: จำนวนทั้งหมด 21 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]
1
ฟุตซอล
ฟุตซอล (หญิง)
2
แฮนด์บอล
แฮนด์บอล (ชาย)
3
แฮนด์บอล
แฮนด์บอล (หญิง)
4
เทเบิลเทนนิส
ชายเดี่ยว
5
เทเบิลเทนนิส
ชายคู่
6
ลอนเทนนิส
ประเภท (ทีมชาย)
7
เปตอง
ทีมคู่ (ชาย)
8
เปตอง
เดี่ยว (ชาย)
9
เปตอง
เดี่ยว (หญิง)
10
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน
11
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมหญิง 2 คน
12
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลเดี่ยว (หญิง)
13
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง 2 คน
14
วอลเลย์บอลชายหาด
ประเภททีมหญิง
15
วอลเลย์บอลชายหาด
ประเภททีมหญิง
16
ฟุตบอล
ฟุตบอล (ชาย)
17
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักเกิน 57 กก.แต่ไม่เกิน 60 กก.] (ชาย)
18
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นไลท์มิดเดิลเวท [น้ำหนักเกิน 67 กก. แต่ไม่เกิน 71 กก.] (ชาย)
19
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (หญิง)
20
เทควันโด
รุ่นพินเวท [น้ำหนักไม่เกิน 54 กก.] (ชาย)
21
เทควันโด
รุ่นไลท์เวท [น้ำหนักมากกว่า 57 กก. แต่ไม่เกิน 62 กก.] (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok