User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญเงิน :: จำนวนทั้งหมด 12 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด]
1
กรีฑา
ขว้างจักร(หญิง)
2
เปตอง
ทีมคู่ (ชาย)
3
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล (ชาย)
4
มวยสากลสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท [น้ำหนักเกิน 49 กก.แต่ไม่เกิน 52 กก.] (ชาย)
5
เปตอง
คู่ผสม
6
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นฟลายเวท [น้ำหนักเกิน 48 กก.แต่ไม่เกิน 51 กก.] (หญิง)
7
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นเวลเตอร์เวท [น้ำหนักเกิน 63.5 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.] (ชาย)
8
เทควันโด
รุ่นพินเวท [น้ำหนักไม่เกิน 46 กก.] (หญิง)
9
เทควันโด
รุ่นฟลายเวท [น้ำหนักมากกว่า 54 กก. แต่ไม่เกิน 58 กก.] (ชาย)
10
เทควันโด
รุ่นเฮฟวี่เวท [น้ำหนักมากกว่า 73 กก.] (หญิง)
11
เทควันโด
รุ่นเวลเตอร์เวท [น้ำหนักมากกว่า 62 กก. แต่ไม่เกิน 67 กก.] (หญิง)
12
เทควันโด
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักมากกว่า 49 กก. แต่ไม่เกิน 53 กก.] (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok