User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญเงิน :: จำนวนทั้งหมด 17 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]
1
กรีฑา
วิ่ง 200 เมตร(หญิง)
2
กรีฑา
วิ่ง 100 เมตร(หญิง)
3
แฮนด์บอล
แฮนด์บอล (ชาย)
4
ลอนเทนนิส
ประเภท (คู่ผสม)
5
เปตอง
ทีมคู่ (หญิง)
6
ลอนเทนนิส
ประเภท (หญิงคู่)
7
แบดมินตัน
หญิงเดี่ยว
8
แบดมินตัน
หญิงคู่
9
เปตอง
เดี่ยว (หญิง)
10
หมากกระดาน
หมากล้อม บุคคลหญิงเดี่ยว
11
หมากกระดาน
หมากรุกไทย ทีมชาย 2 คน
12
หมากกระดาน
หมากรุกไทย บุคคลชายเดี่ยว
13
หมากกระดาน
หมากรุกสากล บุคคลชายเดี่ยว
14
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมชาย 2 คน
15
หมากกระดาน
หมากรุกสากล ทีมหญิง 2 คน
16
หมากกระดาน
หมากล้อม ทีมผสม 2 คน (ผสม)
17
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (หญิง)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok