User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
  ตารางสรุปเหรียญการแข่งขันกีฬา  
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

ลำดับ

ชนิดกีฬา

ประเภท

รางวัลที่ได้ :: เหรียญทอง :: จำนวนทั้งหมด 22 เหรียญ [มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี]
1
กรีฑา
วิ่ง 3,000 เมตร(หญิง)
2
กรีฑา
วิ่งผลัด 3*800 เมตร(หญิง)
3
กรีฑา
วิ่ง 400 เมตร(หญิง)
4
กรีฑา
วิ่ง 1,500 เมตร(หญิง)
5
กรีฑา
วิ่งผลัด 4*400 เมตร(หญิง)
6
บาสเกตบอล
บาสเกตบอล (หญิง)
7
กรีฑา
วิ่ง 800 เมตร(หญิง)
8
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล(หญิง)
9
ลอนเทนนิส
ประเภท (ทีมชาย)
10
แบดมินตัน
ชายเดี่ยว
11
ลอนเทนนิส
ประเภท (ชายเดี่ยว)
12
แบดมินตัน
คู่ผสม
13
แบดมินตัน
ทีม (ชาย)
14
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมหญิง 2 คน
15
วอลเลย์บอล
วอลเลย์บอล (ชาย)
16
หมากกระดาน
หมากฮอส ทีมชาย 2 คน
17
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (ชาย)
18
หมากกระดาน
หมากฮอส บุคคลเดี่ยว (หญิง)
19
แบดมินตัน
ชายคู่
20
มวยไทยสมัครเล่น
รุ่นแบนตั้มเวท [น้ำหนักเกิน 51 กก.แต่ไม่เกิน 54 กก.] (ชาย)
21
เทควันโด
รุ่นมิดเดิลเวท [น้ำหนักมากกว่า 80 กก. แต่ไม่เกิน 87 กก.] (ชาย)
22
เซปักตะกร้อ
เซปักตะกร้อทีมเดี่ยว (ชาย)
ย้อนกลับ
 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok