User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

อันดับ

 ทอง

 เงิน

 ทองแดง

รวมเหรียญ

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

27

19

16

62

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22

17

25

64

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

22

14

29

65

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20

23

25

68

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

17

25

26

68

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16

16

23

55

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

12

11

15

38

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7

12

21

40

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6

4

13

23

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

0

3

16

19

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

0

1

11

12

12

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0

1

2

3

รวม

149

146

222

517


ข่าวประกาศ

ประกาศเรื่อง

1.  เปลี่ยนแปลงวันเวลาในการแข่งขันมวยไทย-มวยสากล ขุนศักรินทร์เกมส์

วันที่ประกาศ 9 ธันวาคม 2558 
   20 ธันวาคม 2558 ชั่งน้ำหนักเข้ารุ่น
    07.00 - 10.00 ชั่งน้ำหนักเข้ารุ่น
    10.00 - 12.00 ประชุมผู้ควบคุมทีมเพื่อจับสลาก
   21 - 24 แข่งขันทั้งมวยไทย และมวยสากล
    ไม่มีการพักการแข่งขัน

2.  ประกาศชนิดกีฬาเทควันโด

วันที่ประกาศ 17 พฤศจิกายน 2558 
   ชนิดกีฬาเทควันโด วันที่ 23 ธันวาคม 2558 เวลา 13.00 น. สนามทำการแข่งขัน มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา (หอประชุม 70 ปี)

3.  ประกาศเรื่องการจัดพิมพ์เอกสารใบสมัครเข้าร่วมแข่งขันกีฬา (RF1,RF4)

วันที่ประกาศ 1 ตุลาคม 2558 
   1. ให้แต่ละทางมหาวิทยาลัยพิมพ์เอกสาร RF1 ด้วยกระดาษ A4 สีเหลือง
   2. ให้แต่ละทางมหาวิทยาลัยพิมพ์เอกสาร RF2, RF3 ด้วยกระดาษ A4 สีฟ้า
   3. ให้แต่ละทางมหาวิทยาลัยพิมพ์เอกสารใบสมัคร RF4 ด้วยกระดาษ A4 สีเขียว

 Goto: หน้าแรก ! ย้อนกลับ 1 2 3


ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์" 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok