User

ชื่อผู้ใช้
รหัสผ่าน
การแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์"

อันดับ

 ทอง

 เงิน

 ทองแดง

รวมเหรียญ

1

มหาวิทยาลัยราชภัฏศรีสะเกษ

27

19

16

62

2

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี

22

17

25

64

3

มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์

22

14

29

65

4

มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา

20

23

25

68

5

มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม

17

25

26

68

6

มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร

16

16

23

55

7

มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร์

12

11

15

38

8

มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด

7

12

21

40

9

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี

6

4

13

23

10

มหาวิทยาลัยราชภัฏเลย

0

3

16

19

11

มหาวิทยาลัยราชภัฏชัยภูมิ

0

1

11

12

12

มหาวิทยาลัยกาฬสินธุ์

0

1

2

3

รวม

149

146

222

517


ข่าวประกาศ

ประกาศเรื่อง

1.  กำหนดการพิธีเปิด และ กำหนดการประชุมผู้ควบคุมทีม

วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2558 
   กำหนดการพิธีเปิด (P5(083204).pdf)
   กำหนดการประชุมผู้ควบคุมทีม ผู้ฝึกสอน และผู้ช่วยผู้ฝึกสอน (P3(025257).pdf)

2.  สรุปรายละเอียด ฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่

วันที่ประกาศ 11 ธันวาคม 2558 
   การดำเนินงานฝ่ายที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (P1(065409).pdf)
   แผนการจัดที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (P2(095652).pdf)
   แผนที่ที่พักนักกีฬาและเจ้าหน้าที่ (Map(095948).pdf)

3.  ตารางการแข่งขัน และจำนวนนักกีฬา

วันที่ประกาศ 10 ธันวาคม 2558 
   สามารถตรวจสอบตารางการแข่งขันของกีฬาบางชนิด และจำนวนนักกีฬาของแต่ละมหาวิทยาลัยได้แล้ว ที่เมนูข้อมูลการแข่งขัน (main.php?part=detail&pack=showfixtures)

 Goto: หน้าแรก ! ย้อนกลับ 1 2 3 ถัดไป | หน้าสุดท้าย


ภาพบรรยากาศการแข่งขันกีฬานักศึกษามหาวิทยาลัยราชภัฏกลุ่มภาคตะวันออกเฉียงเหนือ ครั้งที่ 39 "ขุนศักรินทร์เกมส์" 
  มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา
340 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000
โทรศัพท์ : 0-4400-9009,0-4435-5321-2 ต่อ 1511, 1550 โทรสาร 0-4424-4739
Copyright © 2015 - All Rights Reserved - develop by Dr.Sangpetch Prachai and Mr.Sarayut Neankratok